Staldregler

Generelt

Skørping Rideklub har til huse på Skørping Rideskole.

Skørping Rideskoles stald og faciliteter er beliggende på Hanehøjvej 29, 9520 Skørping.

Stalden er privatejet, og opstaldning aftales direkte med staldens ejer Stig Nielsen (herefter SN): 20 48 28 88, e-mail: stigros@mail.dk.

 

Opstaldning kan ske i indestald, udestald eller Løsdrift:

 • Udestalden: består indtilvidere af 3 store udebokse
 • Løsdriften: Består af to særskilte løsdrifter med plads til i alt 18 heste.
 • Indestalde: Består af to boksstalde med plads til i alt 9 heste/ponyer. 

Staldudvalget

Det daglige samarbejde mellem SN, hesteejere og halvpartsejer varetages at et staldudvalg. I staldudvalg sidder SN, staldens fodermester, bestyrelsens ponyansvarlig, samt en repræsentant valgt fra hver af de tre stalde.

Heste

Alle heste der ankommer til Skørping Rideskole skal være retmæssigt vaccineret - fremvisning af dokumentation herfor skal ske til SN. Nye heste skal fremvise hestepas samt aflevere en kopi af forside og s. 42 (udelukkelse fra konsum).

Der udtages samlede gødningsprøver for orm to gange om året for alle heste. Hesteejere afholder udgift. I tilfælde af orm skal heste i behandling.

Økonomi

Staldleje afregnes direkte med SN og sker i henhold til gældende prisliste, som findes her på hjemmesiden.

Mellemskab af Skørbing Rideklub

Når du har opstaldet en hest eller benytter en hest, der er opstaldet på Skørping Rideskole, er du forpligtiget til at tegne medlemskab hos Skørping Rideklub.

Når du skal benytte udendørsbanen samt den indendørs 20x60m ridehal, skal du købe faciitetskort hos Skørping Rideklub.

Priser for medlemskab og halkort findes her.

Undervisning

Du har mulighed for at modtage rideundervisning som enetimer eller som holdundervisning på Rideklubbes elevskole, ved at kontakte rideklubbens undervisningsanavarlige.

Ud over elevskolens undervisning er der tilknyttet flere eksterne ridelærere, som kommer efter behov. Du kan få mere information om dette ved at henvende dig til rideklubbens undervisningsansvarlige.

Stalddrift

Hestene går på græs i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er hestene i løsdriften på fold i det omfang de selv ønsker, og hestene i udestalden og indestalden er dagligt på fold ca. fra morgenfodringen og frem til solnedgang, afhængig af vejret.

Som hesteejer/halvpartshaver deltager du i det praktiske arbejde, der hører med for at stalddriften kan fungerer optimalt. Dette indebærer bl.a. hjælp ved kalkning af staldene i sommerhalvåret, samt andre praktiske opgaver. Det forventes at forældre bakker op omkring deres barn, til de har tilstrækkelig erfaring til at udføre staldarbejde, og omgås heste på egen hånd.

SN har tilknyttet en staldassistent som på hverdage sørger for morgenfodring i alle stalde, samt lukker hesten i indestalden og udestalden på fold.

Hvis din hest er opstaldet i indestalden skal du selv stå for indlukning (du bliver en del af en turnusordning), at lægge wrap i boksen til aften, samt udmugning af din boks. I weekender, ferier og helligdage står du selv for alle opgaver og fodringer forbundet med opstaldningen.

Derudover indgår alle opstaldere/halvparter uanset stald i staldteamet, hvor du har ca. 1/2-1 ugentlig aftenfodervagt, samt en andel af weekendfodringerne (fredag aften + lør/søn, helligdage og ferier). Antallet af fodervagter pr. måned afhænger af antallet afopstaldere/halvparter og er pt. 1-2 pr. måned. 

Stalddrift og planlægning af fodervagtfordelingen planlægges på staldmøder, der typisk afholdes 2-3 gange årligt. På staldmøder fordeles vagter og staldregler drøftes. Som udgangspunkt fordeles fodervagter så unge og uerfarne har staldtjans sammen med en erfaren. Du får som udgangspunkt en staldtjans for hver hest du ejer eller har part på.

Kommunikation

Kommunikation vedrørende stalddrift etc. sker primært på Facebook-gruppen "Opstaldere og halvparter på Skørping Rideklub"

Denne Facebook-gruppe er for opataldere og halvparter på Skørping Rideskole, Hanehøjvej 29, 9520 Skørping.
Gruppen skal bruges til kommunikation til og mellem rideskolens opstaldere.
I gruppen kan du finde dokumenter og filer med relevante oplysninger fra staldudvalget som fx fodervagtskalender, staldregler m.m.

 

Særligt for indestalden og udebokse: 

Procedure for staldtjans i indestald og udebokse

I vinterhalvåret får du typisk ansvaret for indlukning af heste ca. én gang om ugen på hverdage, og ud-/indlukning ca. én gang i løbet af weekenden. Du kan ind i mellem have en fodervagt en hverdagsaften, og ca. hver 4-6 uge har du weekendfodertjans, hvor du også skal fodre i de øvrige stalde.

Omfang af stalddrift afhænger af, hvor mange opstaldere der er på rideskolen, samt hvormange anparter der er tegnet på rideklubbens elevheste.

Når du har hest opstaldet i indestalden/udeboks er du forpligtiget til at deltage i arbejdet med rideskolens elevheste på lige fod med øvrige opstaldere og halvparter. 

Fodervaget og ud-/indlukningsvagter kan frit byttes mellem opstaldere/halvpartshavere, så længe det bliver rettet til på oversigten over fodervagter. Du skal være fortrolig med heste, når du lukker heste ind og ud. Der skal altid være to personer ved ind- og udlukning, hvor mindst den ene skal være voksen eller hestekyndig teenager. Husk at børn og juniorer skal benytte ridehjelm ved håndtering af heste.

Ved staldtjans på hverdage (man-tor) skal du sørge for følgende:

 • Lukke heste ind på stald inden solnedgang. 
 • Efter vagtfordeling deltage i aftenfodring af heste i indestalde, udebokse og løsdrift (mellem kl. 19 og 21). 

Ved staldtjans i weekender og helligdage skal du sørge for følgende:

 • Morgenfodring (mellem kl. 7 og 9) og aftenfodring (mellem kl. 18 og 21). 
 • Blande foder til næste fodring.
 • Fylde vand i kar på alle folde. Kar fyldes helt op - alle dage.
 • Udlukning af heste. Hestene skal min. stå 30 min. efter fodring før de lukkes ud. 
 • Ved frostvejr: Fylde vand i spande i bokse.
 • Lukke heste ind på stald inden solnedgang.
 • Hvis der ikke er fri wrap på folden, skal du give wrap i løsdrifterne. Det placeres i flere mindre bunker, godt fordelt på folden, minimum en bunke pr. hest, således alle heste kan komme til.
 • Feje i sygebokse etc. efter fodring, lukke led og døre efter dig.

Særligt for egen hest:

Du skal selv sørge for:

 • Wrap og strøelse i boksen alle dage
 • Middagsfodring, hvis du ønsker dette
 • Udmugning i egen boks alle dage
 • evt. at blande dit eget foder

 

Særligt for løsdrift 1 og 2: 

Procedure for staldtjans i løsdriften 

I vinterhalvåret får du typisk ansvaret for aftenfodring af alle heste ca. én gang om ugen på hverdage. Ca. hver 4-6 uge har du weekendfodertjans, hvor du også skal fodre alle heste på rideskolen.

Omfang af stalddrift afhænger af, hvor mange opstaldere der er på rideskolen, samt hvormange anparter der er tegnet på rideklubbens elevheste.

Når du har hest opstaldet i løsdriften er du forpligtiget til at deltage i arbejdet med rideskolens elevheste på lige fod med øvrige opstaldere og halvparter. 

Ved staldtjans på hverdage (man-tors) skal du sørge for følgende:

 • Efter vagtfordeling deltage i aftenfodring af heste i indestalde, udebokse og løsdrift (mellem kl. 19 og 21). 
 • Hvis der ikke er fri wrap på folden, skal du give wrap i løsdriften.
 • Feje i sygebokse etc. efter fodring, lukke led og døre efter dig.

Ved staldtjans i weekender (fredag aften til søndag aften), ferier og helligdage (morgen og aften) skal du sørge for følgende:

 • Morgenfodring (mellem kl. 7 og 9) og aftenfodring (mellem kl. 18 og 21).
 • Om morgenen Hældes foder op til næste dag.
 • Hvis der ikke er fri wrap på folden, skal du give wrap i løsdrifterne. Det placeres i flere mindre bunker, godt fordelt på folden, minimum en bunke pr. hest, således alle heste kan komme til.
 • Feje i sygebokse etc. efter fodring, lukke led og døre efter dig.

Særligt for egen hest:

Du skal selv sørge for:

 • Middagsfodring, hvis du ønsker dette