Staldregler

Det er pt ikke flere pladser til opstaldning.

Ny stald med plads til ca 30 heste forventes stå klar OKTOBER 2021

Du er velkommen til at blive opskrevet på venteliste til en plads i de nye faciliteter allerede nu :) 

 

Generelt

Skørping Rideklub har til huse på Skørping Ridecenter.

Skørping Ridecenters stald og faciliteter er beliggende på Hanehøjvej 29, 9520 Skørping.

Stalden er privatejet, og opstaldning aftales direkte med staldens ejer

Kim Fihl

Mail:   kifi@icloud.com
Tlf.:     2715 4459

 

Heste

Alle heste der ankommer til Skørping Rideskole skal være retmæssigt vaccineret - fremvisning af dokumentation herfor skal ske til Kim.

Nye heste skal fremvise hestepas samt aflevere en kopi af forside og s. 42 (udelukkelse fra konsum).

Der udtages samlede gødningsprøver for orm to gange om året for alle heste. Hesteejere afholder udgift. I tilfælde af orm skal heste i behandling.

 

Mellemskab af Skørbing Rideklub

Når du har opstaldet en hest eller benytter en hest, der er opstaldet på Skørping Rideskole, er du forpligtiget til at tegne medlemskab hos Skørping Rideklub.

Når du skal benytte udendørsbanen samt den indendørs 20x60m ridehal, skal du købe faciitetskort hos Skørping Rideklub.

Priser for medlemskab og halkort findes her.

Undervisning

Du har mulighed for at modtage rideundervisning som enetimer eller som holdundervisning på Rideklubbes elevskole, ved at kontakte rideklubbens undervisnings ansvarlige.

Stalddrift

Hestene går på græs i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er hestene i løsdriften på fold i det omfang de selv ønsker, og hestene i udestalden er dagligt på fold ca. fra morgenfodringen og frem til solnedgang, afhængig af vejret.

Som hesteejer/halvpartshaver deltager du i det praktiske arbejde, der hører med for at stalddriften kan fungerer optimalt.  Det forventes at forældre bakker op omkring deres barn, til de har tilstrækkelig erfaring til at udføre staldarbejde, og omgås heste på egen hånd.

Det er tilknyttet en fodermester som på hverdage sørger for morgen og aftenfodring i alle stalde, samt lukker heste i  udestalden på fold.

 

Derudover indgår alle opstaldere/halvparter i staldteamet i  en andel af weekendfodringerne (fredag aften + lør/søn, helligdage og ferier). Antallet af fodervagter pr. måned afhænger af antallet af opstaldere/halvparter og er.

Stalddrift og planlægning af fodervagtfordelingen planlægges på staldmøder, der typisk afholdes 2-3 gange årligt. På staldmøder fordeles vagter og staldregler drøftes. Som udgangspunkt fordeles fodervagter så unge og uerfarne har staldtjans sammen med en erfaren.